Stowarzyszenie unicorn

http://unicorn.org.pl/

To stowarzyszenie z którym współpracujemy, W tym miejscu dzieci i dorośli chorujący onkologicznie oraz ich rodziny mogą skorzystać m.in. z indywidualnych konsultacji z psychologiem, warsztatów psychologicznych, spotkań ze specjalistami (onkolog, dietetyk) czy zajęć ruchowych i relaksacyjnych.