Nasz zespół

 • Jolanta Łapczyńska

  Jolanta Łapczyńska,

  specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

  Od 2005 roku jestem zarejestrowana na liście specjalistów radiologii w Wielkiej Brytanii z podspecjalizacją diagnostyki raka piersi. Od kilkunastu lat łączę pracę lekarza w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Przez wiele lat pracowałam w Szpitalu Uniwersyteckim zajmując się głównie diagnostyką raka piersi w ramach badań profilaktycznych. Współtworzyłam także Poradnię Chorób Piersi w Szpitalu im Rydygiera w Krakowie. Obejmowałam również stanowisko kierownika diagnostyki piersi w Szpitalu Aberdeen oraz dyrektora Breast Unitu w Szpitalu w Maidstone. Jestem aktywnym członkiem EUSOBI (Europejskiego towarzystwa Chorób Piersi), ESR ( Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego) oraz BSBR ( Brytyjskiego Towarzystwa Radiologów Piersi).

  Jolanta Teresa Łapczyńska - ZnanyLekarz.pl
 • Laura Orłowska

  Laura Orłowska,

  magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

  Pracuję jako pielęgniarka anestezjologiczna na bloku operacyjnym w  Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Przez kilka lat związana byłam z Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, gdzie zdobywałam doświadczenie z zakresu opieki nad pacjentami ze schorzeniami chirurgicznymi oraz dotkniętymi chorobą nowotworową. Czuję potrzebę stałego rozwoju i cenię sobie podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Cechuje mnie empatia oraz indywidualne podejście do pacjenta. Do moich zainteresowań należy muzyka, uczęszczanie na koncerty, narciarstwo oraz podróże.

 • Paulina Hossaja

  Paulina Hossaja,

  rejestratorka medyczna .

  Jestem związana z branżą medyczną od 2021 roku. Na stanowisku rejestratorki medycznej wykazuję się dobrą organizacją pracy oraz wysoką kulturą osobistą. Umiejętność budowania relacji z pacjentami oraz empatia są ważnym elementem mojej pracy. W gabinecie zajmuje się również nadzorowaniem współprac z kontrahentami zewnętrznymi. Aspekt dbania o zdrowie jest dla mnie bardzo istotny, dlatego w wolnym czasie uczęszczam na zajęcia z pilatesu i strechingu. Moimi kolejnymi zainteresowaniami są podróże i czytanie książek.

 • Marta Urbańska-Gąsiorowska

  Marta Urbańska-Gąsiorowska,

  specjalista radioterapii onkologicznej oraz onkologii klinicznej.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno jako onkolog kliniczny, jak i radioterapeuta, łącząc te dwie specjalizacje w jednoczasowym leczeniu nowotworów litych. Pracuje w ramach zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się kompleksowym leczeniem chorych na nowotwory lite. Jest członkiem towarzystw onkologicznych: ESTRO, PTRO (Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej) oraz POLGR (Polska Grupa Raka Płuca). Obszary szczególnego zainteresowania to: nowotwory głowy i szyi , płuca oraz nowotwory piersi.

  Marta Urbańska-Gąsiorowska - ZnanyLekarz.pl
 • Marek Szmyd

  Marek Szmyd,

  specjalista onkolog.

  Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, specjalista onkologii klinicznej. Szkolenie specjalizacyjne odbyte w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, doświadczenie zdobyte w Klinice Nowotworów Ginekologii Onkologicznej przy ul. Roentgena oraz Klinice Onkologii przy ul. Wawelskiej w Warszawie. Od roku 2017 zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, gdzie jest równocześnie członkiem interdyscyplinarnego zespołu zajmującego się kompleksowym leczeniem raka piersi tzw ”Breast Unit”. Główne zainteresowania zawodowe to diagnostyka i terapia raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji i prowadzenia leczenia systemowego tj chemioterapii, immunoterapii oraz terapii hormonalnej. W praktyce klinicznej zajmuje się również leczeniem systemowym innych nowotworów litych: nowotworów przewodu pokarmowego, kobiecego układu płciowego, układu moczowego oraz czerniaka skóry. Zakres działalności obejmuje: szybką diagnostykę onkologiczną, kwalifikację do leczenia onkologicznego, prowadzenie obserwacji oraz konsultacje z pacjentem po zakończeniu leczenia onkologicznego. Systematycznie poszerza swoją wiedzę poprzez udział w licznych konferencjach i szkoleniach naukowych krajowych i europejskich. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz European Society of Medical Oncology (ESMO).

  Marek Szmyd - ZnanyLekarz.pl
 • Piotr Bodzioch

  Piotr Bodzioch,

  specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.

  Ukończyłem Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1995 r. Doświadczenie i umiejętności zawodowe zdobywałem pracując w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, gdzie kolejno odbyłem staż podyplomowy oraz staż specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty chirurgii ogólnej w 2004 r. Moje zainteresowania medyczne szybko skierowały się ku onkologii. Zajmowałem się leczeniem chirurgicznym nowotworów piersi, tarczycy, przewodu pokarmowego, tkanek miękkich, skóry oraz czerniaka. W 2007 r. po odbyciu stażu w Centrum Onkologii-Instytucie w Krakowie (obecnie Narodowe Centrum Onkologii) uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Od 2020 r. pracuję w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, gdzie zajmuję się leczeniem chirurgicznym raka piersi w ramach zespołu wielospecjalistycznego. Obecnie moje zainteresowania skoncentrowały się wokół chirurgicznego leczenia raka piersi z użyciem technik onkoplastycznych oraz nowotworów skóry z wykorzystaniem plastyki miejscowej. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach, warsztatach i szkoleniach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

  Piotr Bodzioch - ZnanyLekarz.pl
 • Marcin Hetnał

  Marcin Hetnał,

  dr n. med., specjalista radioterapii onkologicznej.

  Absolwent CMUJ w Krakowie i specjalista radioterapii onkologicznej. Zawodowe doświadczenia zdobywał w Instytucie Onkologii w Krakowie a także w trakcie staży w kraju i za granicą. Dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst, ordynator Oddziału Radioterapii w Szpitalu Rydygiera, wykładowca akademicki (Kierownik Kliniki Onkologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Pracuje w zespole wielospecjalistycznym nowotworów klatki piersiowej w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. Obszary szczególnego zainteresowania to: nowotwory płuc, przewodu pokarmowego, pierś, nowotwory urologiczne. Autor i współautor: 26 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych; 6 rozdziałów w książkach i monografiach. Członek ESTRO, ASTRO, PTRO, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Brachyterapii.

  Marcin Hetnał - ZnanyLekarz.pl
 • Michał Zelek

  Michał Zelek,

  specjalista chirurgii ogólnej.

  Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Praktykę lekarską zdobywał m.in. w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie oraz na Oddziale Chirurgii Uniwersytetu Medycznego Tor Vergata w Rzymie. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich. Obecnie pracuje w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. W swojej praktyce zajmuje się chirurgią małoinwazyjną oraz onkologiczną chirurgią piersi. Prowadzi konsultacje w zakresie profilaktyki, diagnostyki i prewencji wtórnej chorób piersi. Wykonuje zabiegi z zakresu małej chirurgii m.in. usuwanie zmian skórnych, chirurgiczne opracowanie ran, wrastających paznokci.

 • Katarzyna Masoń

  Katarzyna Masoń,

  starszy technik elektroradiologii.

  Jestem Technikiem Elektroradiologiem od 17 lat. Wykonuje badania z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej między innymi z mammografii.

 • Agnieszka Kamisińska-Bosiak

  Agnieszka Kamisińska-Bosiak,

  starszy technik elektroradiologii.

  Posiadam 20-letnie doświadczenie w dziedzinie mammografii i potwierdzone licznymi certyfikatami ze szkoleń i kursów specjalistycznych. W mojej karierze przeprowadziłam wiele szkoleń z prawidłowego pozycjonowania piersi, a od 2008 r prowadzę także zajęcia praktyczne ze studentami elektroradiologii w Szpitalu Uniwersyteckim.

 • Aleksandra Wojnarska

  Aleksandra Wojnarska,

  specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

  Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2020 zdałam Europejski egzamin specjalizacyjny z radiologii, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Od 2016 roku prowadzę działalność dydaktyczną i naukową jako asystent w Katedrze Radiologii UJ CM. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach z zakresu ultrasonografii. W obszarze mojego szczególnego zainteresowanie zawodowego są choroby piersi - pracuję w Poradni Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

  Aleksandra Wojnarska - ZnanyLekarz.pl
 • Emilia Suruło

  Emilia Suruło,

  magister pielęgniarstwa.

  Na co dzień pracuję w krakowskim oddziale Narodowego Instytutu Onkologii, gdzie zajmuję się pacjentami doświadczającymi choroby nowotworowej. W pracy cenię sobie indywidualne podejście do każdej osoby oraz samodzielność jaką daje mi mój zawód. Szczególnie bliski jest mi temat nowotworów piersi, a zwłaszcza metod ich profilaktyki. W kręgu moich zainteresowań znajduje się endoskopia oraz leczenie ran.

Konsultacje genetyczne są możliwe i zalecane u Pani Katarzyny Końskiej. Szczegóły poniżej:

Katarzyna Końska - Wizytówka lekarza, Profil lekarza | TakesCare (nowagenetyka.pl)

Można również umawiać wizyty prywatne w gabinecie na Życzkowskiego 16.
Telefon do umawiania wizyt: 799399361

Wszyscy są mile widziani